• 0

Profilprogram

En stor del av ett företag och organisations identitet ligger i den grafiska layouten. Mitt uppdrag var att ta fram en grafisk profil för Anhörigfonden, med tillhörande annonsmaterial som ska ligga till grund för samtliga trycksaker.

Med inspiration från fondens logotyp har jag tagit fram ett mönster som kompletterar logotypen och förstärker det budskap som logotypen symboliserar: Att det inte bara är den som får cancer som drabbas, utan alla runtomkring drabbas också av ett cancerbesked.

De vita prickarna i mönstret symboliserar de som drabbas av en cancersjukdom, och ringarna kring varje vit prick symboliserar de anhöriga. Varje cancerpatient har ett nätverk av anhöriga som också drabbas och som också behöver stöd och hjälp att på bästa sätt hantera den sjukdom som någon nära fått.

profilprogram_9sid

Close Cart