• 0

Examensarbete

”Light My Fire specializes in outdoor accessories that are as practical in the city as they are in the wild.”

Som avslutning på min utbildning gjorde jag under våren 2010 mitt examensarbete hos Light My Fire i Malmö, där fick jag möjlighet att ta fram en helt ny produkt till deras sortiment. Resultatet blev ColdKit – en multifunktionell vätskebehållare. Då stora delar av projektet är sekretessbelagt är det endast möjligt att dela ett litet smakprov från min rapport tillsammans med presentationen:

”Sammanfattning

Följande rapport beskriver teori, metod och resultat av ett examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet utfört i samarbete med Light My Fire AB. Företaget tillverkar produkter som används av människor i hela världen och som ger användaren ett leende på läpparna.

En produkt som har saknats i sortimentet är en vätskebehållare och flera återförsäljare världen över har frågat efter just detta. Målet har varit att ta fram en multifunktionell vätskebehållare som ska passa in i Light My Fires befintliga sortiment och få plats i företagets produkt, LunchBox.

Projektet började med en grundlig benchmarking för att ta reda på vilka olika typer av vätskebehållare som finns. Genom att identifiera olika typer av vätskebehållare och deras egenskaper har resultatet från benchmarkingen banat vägen för det fortsatta arbetet.

Produkten som skapats är ett resultat från användning av kreativa metoder som brainstorming, skissframtagning, karakteristisk studie samt CAD. Den nya produkten, som har fått namnet ColdKit, är en revolutionerande nyhet med multifunktionella egenskaper som bildar sitt eget specialområde inom marknaden för vätskebehållare. Material och tillverkningsmetod har valts för att möta företagets och produktens krav på kvalité, design och miljö.”

coldkit-presentation_1 coldkit-presentation_2

Close Cart